Terug naar Startpagina
               Site info    Zoeken    FR      
Site info: Contact | Disclaimer en algemene gebruiksvoorwaarden | Copyright
 
Contact

Design en webmaster: Armara
Site verantwoordelijke: Miguel DerijckeDisclaimer en algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Door het bezoeken van de website 'www.hakro.be' van HAKRO vzw verklaart de gebruiker zich stilzwijgend, zonder enig voorbehoud, akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. De vzw HAKRO kan deze voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De terminologie 'informatie' slaat op alle vormen van gegevens aanwezig op de website: teksten, afbeeldingen, grafische elementen en andere.

Artikel 2: Beperking van aansprakelijkheid
De vzw HAKRO en de webmaster proberen alle informaties zo betrouwbaar en actueel mogelijk te brengen. Ondanks alle zorg kunnen noch HAKRO vzw noch de webmaster aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie ter beschikking gesteld op de HAKRO website, ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht. Ook niet bij eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van HAKRO of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
Deze opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe HAKRO vzw of de webmaster kan gehouden worden.

Artikel 3: Auteursrechten
HAKRO vzw en de webmaster hebben met zorg rekening gehouden met de auteursrechten. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de vzw of de webmaster wenden.

Artikel 4: Slotbepaling
De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Oudenaarde, België.
Indien u niet akkoord bent met de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden, gelieve de website van de vzw HAKRO niet te gebruiken.Copyright

  • De stadskaart van Ronse is eigendom van de firma Gentle nv.

  • De logo van deze website is gebaseerd op een realisatie van wijlen Florent Devos. Dit standbeeld staat voor de ingang van het station van Ronse.

  • De foto's van het AZ Zusters van Barmhartigheid zijn vriendelijk door de directie van het ziekenhuis ter beschikking gesteld.