Terug naar Startpagina
               Site info    Zoeken    FR      
HAKRO: VZW beschrijving | Ledenpagina
 
Wat is HAKRO vzw?

Wie zijn de leden?

 • De huisartsen van de stad Ronse

  Doelstellingen van HAKRO?

 • HAKRO = Huisartsen Kring Ronse
 • Vertegenwoordiging van de huisartsen in de regio
 • De huisartsengeneeskunde op een sociaal en wetenschappelijk verantwoorde wijze te bevorderen.
 • Zowel curatieve als preventieve geneeskunde, diensten die de continuïteit van de zorgen verzekeren, thuisgezondheidszorg en palliatieve zorgen.
 • Bijzondere aandacht voor de wettelijke verplichtingen en de regels van de deontologie, zowel van artsen als van andere beroepen.
 • De relaties bevorderen binnen de huisartsenregio en loco-regionaal, tussen de huisartsen onderling en met de geneesheren specialisten, met de beoefenaars van medische en paramedische beroepen, met de gezondheidswerkers, publieke en private instellingen, organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg en de overheid.
 • De lokale organisatie en de vertegenwoordiging van de huisartsen op zich te nemen, en de samenwerking van de huisartsen met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.
 • HAKRO v.z.w. kan initiatieven nemen om collegialiteit en de wetenschappelijke navorming van de huisartsen te bevorderen, o.a. via voordrachten, studievergaderingen, seminaries, congressen, culturele en ontspannende evenementen. Publicaties kunnen verzorgd worden.

  Officieel statuut

 • Statuten van de vzw